logo
logo
Sobota, 23. Augusta 2014
Dnes má sviatok Filip, zajtra Bartolomej
Prihlásenie
Online: 1
Počet návštev: 63910
 Služby portálu
 Rýchla navigácia >> Hlavná stránka >>
 Aktuálne
 Anketa
 Foto z galérie
 Virtual panorama
Salaš Zbojská
Centrum obce
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
Mesto Brezno vyhlásilo dňa 19.8.2014 verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno - pozemku : parcela reg.C-KN č. 742/1- trvalé trávne porasty s výmerou 1482m2, identická s parcelou reg.E-KN č. 16906/21 s výmerou 1482m2 - druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v k.u. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora, evidovaná na LV č.1818.

Súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle mesta www.brezno.sk v sekcii Ponuka majetku mesta.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 18.9.2014 o 11:00hodine.

Ing. Ružena Šefránková
vedúca odboru MESTO BREZNO

Bližšie informácie sú zverejnené aj na výveske Obecného úradu v Pohronskej Polhore.
Uverejnené 20 Aug 2014, kpindiakova
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Pohronská Polhora

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.novembra 2014  v čase od 7:00 do 20:00 hod. v súlade s §16 ods.9 zákona č. 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujem, že počet obyvateľov obce Pohronská Polhora je 1731.

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Pohronská Polhora vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva  a voľby starostu obce Pohronská Polhora je 100 podpisov voličov na petícii.

 Mgr. Hyacinta Tyčiaková / starostka obce 

Uverejnené 05 Aug 2014, kpindiakova
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Viac informácii : http://www.minv.sk/?volby-oso2014
Celý článok
Uverejnené 05 Aug 2014, kpindiakova
Oznamenie o planovanej odstavke EE
Oznamujeme Vam, ze od: 6. 8. 2014 7:30:00 do: 6. 8. 2014 16:30:00 bude prerusena distribucia elektriny z dovodu: vykonania planovanej opravy el. zariadenia. Vypnute budeStVaK Tisovec, Banovo lyziarsky vlek, Banovo ZSR, Banovo SL, Zbojska SL 1, 2, Zbojska CSM chata, Zbojska strelnica.
kontakty@sse-d.sk

Uverejnené 09 Júl 2014, kpindiakova
TURNAJ TROCH POLHOR
Pozývame Vás na TURNAJ TROCH POLHOR, ktorý bude dňa 12- 13.júla 2014 v Pohronskej Polhore.

SOBOTA 12.júla 
20:00 privítanie hostí a tanečná zábava
NEDEĽA  13.júla
8:00 hod. spoločná  svätá omša
9:30 hod. slávnostné otvorenie turnaja
10:00 hod. TJ Rozvoj Nová Polhora - TJ Družtevník Oravská Polhora
12:00 hod. TJ Slovan Pohronská Polhora - porazené mužstvo z prvého zápasu
14:00 hod. vložený zápas
16:00 hod.  TJ Slovan Pohronská Polhora - víťazné mužstvo z prvého zápasu
19:00 hod. vyhlásenie výsledkov
Uverejnené 08 Júl 2014, kpindiakova

<< Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej >>

 Kalendár
Muranska_planina_logo