logo
logo
Streda, 17. Septembra 2014
Dnes má sviatok Olympia, zajtra Eugénia
Prihlásenie
Online: 3
Počet návštev: 64539
 Služby portálu
 Rýchla navigácia >> Hlavná stránka >>
 Aktuálne
 Anketa
 Foto z galérie
 Virtual panorama
Salaš Zbojská
Centrum obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na  zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Pohronskej Polhore, ktoré sa bude konať

dňa  17. septembra  2014  / v stredu  / o 18. 00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pohronskej  Polhore

Uverejnené 16 Sep 2014, kpindiakova
Pozvánka

POZÝVAME VÁS NA   OTVORENIE  VIACÚČELOVÉHO   IHRISKA, KTORÉ  BUDE  DŇA

13.septembra 2014 o 11:00 hod. (na športovisku za kinom)

Program otvorenia:

11:00 hod.  slávnostné otvorenie ihriska

11:15 hod. detský minifutbalový zápas

12:00 hod. bedmintonový zápas

12:30 hod. občerstvenie pre pozvaných hostí

13:00 hod. volejbalový zápas dobrovoľníkov  a sponzorov

14:00 hod. tenisový zápas

15:00 hod. voľný program ( hostia, občania, dobrovoľníci)

Tešíme sa na stretnutie s Vami ;)

Uverejnené 09 Sep 2014, kpindiakova
Slávnostné otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Spojenej školy v Pohronskej Polhore oznamuje rodičom a žiakom termíny otvorenia školského roka 2014/2015 nasledovne:
Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov základnej školy bude v utorok  2. septembra 2014 o 9:00 hodine na školskom dvore. Prváci si prinesú školské aktovky. Ostatní žiaci prvý deň nepotrebujú žiadne pomôcky. V stredu 3.septembra si žiaci prinesú prezuvky, desiatu, písacie potreby a zápisník. Vyučovanie podľa rozvrhu začne vo štvrtok.
 
Prevádzka materskej školy začne 2. septembra 2014 od 7:00 hodiny. Deti je potrebné priviesť do škôlky najneskôr do 8:00 hodiny. 
Potrebujú: papučky, pyžamo, veci na prezlečenie do triedy, igelitku na veci, vešiačik, zubnú kefku, pastu, pohárik, 10 balení papierových vreckoviek, 1 balenie ovocného čaju. Všetky veci je potrebné podpísať menom dieťaťa.

Uverejnené 28 Aug 2014, kpindiakova
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
Mesto Brezno vyhlásilo dňa 19.8.2014 verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno - pozemku : parcela reg.C-KN č. 742/1- trvalé trávne porasty s výmerou 1482m2, identická s parcelou reg.E-KN č. 16906/21 s výmerou 1482m2 - druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v k.u. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora, evidovaná na LV č.1818.

Súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle mesta www.brezno.sk v sekcii Ponuka majetku mesta.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 18.9.2014 o 11:00hodine.

Ing. Ružena Šefránková
vedúca odboru MESTO BREZNO

Bližšie informácie sú zverejnené aj na výveske Obecného úradu v Pohronskej Polhore.
Uverejnené 20 Aug 2014, kpindiakova
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Pohronská Polhora

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.novembra 2014  v čase od 7:00 do 20:00 hod. v súlade s §16 ods.9 zákona č. 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujem, že počet obyvateľov obce Pohronská Polhora je 1731.

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Pohronská Polhora vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva  a voľby starostu obce Pohronská Polhora je 100 podpisov voličov na petícii.

 Mgr. Hyacinta Tyčiaková / starostka obce 

Uverejnené 05 Aug 2014, kpindiakova

<< Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej >>

 Kalendár
Muranska_planina_logo