Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana obyvateľstva

CIVILNÁ OCHRANA


 

Dôležité telefónne čísla a tiesňové volania

 Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

- v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných 
  pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 150 Hasičský a záchranný zbor

- v prípade ohrozenia života a zdravia volajte 155 Zdravotnú záchrannú službu

- v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia 
  volajte 158  Políciu 

- integrovaný záchranný systém 112

- Okresný úrad, odbor krízového riadenia 0961622945


 

Varovanie obyvateľstva - varovné signály

Varovanie   obyvateľstva   je   jedno   z  najdôležitejších  opatrení  civilnej  ochrany  v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

Mimoriadnou udalosťou sa na účely zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok. V záujme obmedzenia škodlivých následkov mimoriadnych udalostí na život, zdravie a majetok osôb na ohrozenom alebo postihnutom území na čo najnižšiu možnú mieru, civilná ochrana varuje obyvateľstvo varovnými signálmi. 

Varovné signály sú uskutočňované prostredníctvom sirén a následne sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


VŠEOBECNÉ OHROZENIE - 2 -minútový kolísavý tón sirén

VAROVANIE  OBYVATEĽSTVA   PRI  OHROZENÍ  ALEBO  VZNIKU  MIMORIADNEJ  UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”


OHROZENIE VODOU - 6 - minútový stály tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY


KONIEC OHROZENIA - 2 - minútový stály tón sirén bez opakvania
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI


Každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. sa vykonáva skúška prevádzkyschopnosti sirén 2 - minútovým stálym tónom.


 

Informácie pre verejnosť na pripomienkovanie.

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka