Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Farské oznamy

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Dátum

Liturgický kalendár

Čas

Bohoslužby – úmysly

Nedeľa

10.12.

Druhá adventná nedeľa

08.00

+ Štefánia a Michal Peniakoví, syn Jozef a vnučka Anna

11.00

Za Boží ľud

 

 

Dátum

Liturgický kalendár

Čas

Bohoslužby – úmysly

Pondelok

11.12.

Sv. Damaz I., pápež

17.30

+ Pavol Pindiak a Slavomír Stachura

Utorok

12.12.

Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

17.30

+ Milan Veverka a ostatní zosnulí z rodiny

Streda

13.12.

Sv. Lucia, panna a mučenica

06.30

+ Matej a Sabína Hrnčiariková a ostatní zosnulí z rodiny

Štvrtok

14.12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

17.30

+ Ján Benedik, rodičia Štefan a Mária a starí rodičia

Piatok

15.12.

Féria v adventnom období

17.30

+ Peter Sroka, Anna a deti

Sobota

16.12.

Votívna o Panne Márii, roráty

06.00

+ rodičia Peter a Alžbeta Vlčkoví

Nedeľa

17.12.

Tretia adventná nedeľa

08.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre Moniku Gašparovičovú a rodinu

11.00

Za Boží ľud

 


 

OZNAMY

Upratovanie kostola: má ulica Bániky – poďakovanie;

Dary na kostol: Z pohrebu Karolíny Dibdiakovej 50 € – Pán Boh zaplať!

Oznamy:

1. Na zbierku na Charitu 03.12. sa nazbieralo a odoslalo 191,72 €;

2. Zbiera na potreby nášho kostola a našej farnosti bude v nedeľu 19.11.

3. Spovedanie starých a chorých pred Vianocami okrem tých, ktorí prijali sviatosť zmierenia a Eucharistiu na prvý piatok, bude v piatok 15. decembra od 9.00 hod., nahláste preto do sakristie ich meno, priezvisko a presnú adresu do 14. decembra;

4. Kto by si chcel dať posvätiť príbytok v období Zjavenia Pána, nech nahlási meno, priezvisko a presnú adresu do sakristie do 19.12., aby som urobil rozpis;

5. Predvianočná spoveď v našom kostole bude 16.12. v sobotu od 10.30 do 11.45 hod., Eucharistiu bude rozdávať každú polhodinu diakon, na nástenke je rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia v Breznianskom dekanáte;

6. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a aspoň jedného z ich rodičov bude 12.01.2018 v piatok o 16.00 hod. v kostole;

7. V piatok 15.12. pri večernej sv. omši požehnám obrazy Sv. rodiny;

8. V stredu 13.12. budú celodiecézne rekolekcie v Rožňave, začnú sv. omšou o 10.00 hod.

9. Úmysly na sv. omše na mesiace január, február a marec v roku 2018 môžete priniesť na faru od pondelka pred večernou sv. omšou od 16.30 hod. do 17.10 hod.

10. Dnes je biblická nedeľa – vysvetlenie.

 -  Apoštolská Penitenciária: Korunka Božieho milosrdenstva;

 


 

Úplné odpustky v prospech zosnulých

Odpustkový úkon A.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) 1. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a 2. pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a 3. urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od 12.00 hod. 01. novembra až 24.00 hod. 02. novembra;

Odpustkový úkon B.

Veriaci, ktorý 1. nábožne navštívi cintorín a 2. aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, a to iba jedenkrát počas celého dňa.  Tieto odpustky možno získať od 1. novembra do 8. novembra do 12.00 hod.;

Pre obidve formy odpustkového úkonu či A rovnako aj B sa žiada splniť štyri podmienky:

1. svätá spoveď (krátko predtým alebo potom)

2. sväté prijímanie v daný deň

3. modlitba na úmysel Svätého otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)

4. vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému


 

Harmonogram upratovania kostola

21.10. – ulica Športová + ulica Železničná + ulica Lipianka

28.10. – ruža č. 12 – pani Anny Dekrétovej

04.11. – ulica Varguľa

11.11. – ruža č. 1 – pani Viery Kysuckej

18.11. – ulica Bány, od železničnej stanice nahor

25.11. – ruža č. 2 – pani Marianny Stachurovej

02.12. – ulica Bány, od železničnej stanice nadol

09.12. – ruža č. 3 – pani Milady Hrnčiarikovej

16.12. – ulica Bániky

22.12. – VIANOCE: ruža č. 4 – pani Viery Fedorovej  a ruža č. 5 – pani Alžbety Boháčikovej

30.12. – ulica Hlavná, od kostola nahor


 

LITURGIA HODÍN


 

Úmysel diecézneho biskupa na október 2016 až jún 2017

.Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na október 2016 a ďalšie mesiace (do júna 2017) je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

zdroj : www.burv.sk


 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: OtíliaÚvodná stránka