Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Farský úrad Pohronská Polhora

Administrátor farnosti : Jozef Pira

Kontakt na farský úrad :  048/6176031

                                        email: pohronska-polhora@burv.sk 

 

Adresa :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pohronská Polhora

Hlavná 63,  9796 56 Pohronská Polhora

 

IČO: 31938906

DIČ:  2021203800


 

FARSKÉ OZNAMY


 

Pastiersky list Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu

Drahí bratia a sestry! 

Výkriky ľudskej zloby, ponižovanie a pľuvance smerom k Ježišovi vrcholia na Golgote slovami: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ (Mt 27, 40). To nie je len volanie z minulosti, to je často výkrik i dnešného človeka adresovaný Kristovi. Opis udalosti Kristovej smrti hovorí ďalej o pukaní skál a tiež o otváraní hrobov. Bolo to niečo tak silné, že rímsky vojak – pohan, zvolal: „On bol naozaj Boží Syn!“ (Mt 27, 54). Ale napriek tomuto vyznaniu, Ježiš ostal naďalej pribitý na kríži a zložili ho z kríža až mŕtveho, aby ho uložili do hrobu. Ježiš teda podľa prítomných svedkov nevyhovel výzve kričiaceho zástupu a z kríža nezostúpil. Tým u nich prehral, aj napriek postrehu a svedectvu rímskeho stotníka, ktorý uznal božstvo Ježiša Krista. Po rane „istoty“, ktorou vojak prebodol Ježišovi bok (Jn 19, 34), už nikto z prítomných nepochyboval, že s týmto človekom, ktorý sa vydával za Boha, je koniec. Očakávaná atrakcia sa nekonala, a tak rozvášnené zástupy boli sklamané. 

Sklamaní však neboli tí, ktorí prišli so sv. Jánom k hrobu a uverili (porov. Jn 20,8). Ježiš nesklamal, zostúpil svojou silou do ľudských životov. Z prebodnutého Ježišovho Srdca, z ktorého vyšla krv a voda, zároveň vytryskol svetu prameň veľkých milostí – dar 12 prisľúbení Božského Srdca, odovzdaný nám skrze posolstvo, cez sv. Margitu Máriu Alacoque.
Prebodnuté Ježišovo Srdce sľubuje tým, ktorí ho budú uctievať : 1/ Všetky milosti, potrebné ich stavu; 2/ pokoj v rodinách; 3/potechu vo všetkých protivenstvách; 4/ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; 5/ požehnanie na všetky podujatia; 6/ žriedlo a nekonečné more milosrdenstva vBožskom Srdci pre hriešnikov; 7/horlivosť vlažným dušiam; 8/horlivým dušiam pokrok v dokonalosti; 9/požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca; 10/kňazom milosť pri práci na spáse duší; 11/tým, ktorí rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom; 12/Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti. 

Generácie ľudských pokolení v živote Cirkvi potvrdili, aké nesmierne zástupy ľudí prijali prisľúbenia Božského Srdca. Ďakujem všetkým kňazom i všetkým otcom a mamám, ktorí pomáhajú k získavaniu milostí, daných v prisľúbeniach Božského Srdca, majú vo svojich príbytkoch vedľa obrazu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie aj obraz Božského Ježišovho Srdca, a k úcte k obom Srdciam vedú i svoje deti. Nech ovocie Veľkého Piatku, potvrdené Kristovým zmŕtvychvstaním na Veľkonočnú nedeľu, ktoré je ponúknuté v prisľúbeniach Božského Srdca, využívame naďalej v plnej miere, lebo Ježiš neostal na kríži, a aj dnes chce zostúpiť do každého ľudského srdca a posilniť ho v nádeji. Nádherne to vyjadrila sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), spolupatrónka Európy: „Pri stretnutí s krížom, mnohí strácajú svoju vieru. Pri mojom stretnutí s krížom, padla moja nevera!“ 

Taliansky spisovateľ Felice Moscone v krátkej poviedke Ty nič nerozumieš, hovorí o jednej rodine. Manžel takmer pri každej príležitosti hovoril svojej žene, ktorá mala len základné vzdelanie a nezaujímala sa o politiku, šport a noviny, ale sa venovala deťom, domácnosti, kuchyni i práci v továrni na výrobu obuvi: Ty nič nerozumieš. Keď sa v domácnosti otvárala diskusia na akúkoľvek tému, vždy odpovedal: Ty naozaj ničomu nerozumieš. On, ako hlava rodiny, neustále pozeral televíziu, nestaral sa o výchovu detí. 

A keď aj žena chcela hovoriť napr. o prázdninách, i rodinnom rozpočte, vždy ju odbil rovnako: Ty nič nerozumieš. Tieto slová ju zvlášť boleli, keď ich hovoril pred návštevou. 

Jedného dňa vypadol v domácnosti prúd, a to vo chvíli, keď práve v televízii išiel dôležitý futbalový zápas. Muž sa vybral po tme do pivnice, aby opravil poistky. Keď mu žena pripomenula, aby si vzal so sebou sviečku, znova odpovedal: Nič nerozumieš, predsa poznám našu pivnicu naspamäť. Ale stalo sa, čo on nepredvídal, zasiahol ho prúd. Žena hneď zavolala záchranku a sprevádzala ho do nemocnice. Lekárom sa podarilo zachrániť mu život, ale poškodené hlasivky mu nedovoľovali hovoriť. Bez slova sa díval na svoju ustarostenú manželku, ktorá bola so slzami v očiach dlhé hodiny neustále pri ňom a zvlhčovala jeho popraskané pery. Po 2 týždňoch mohol konečne vyšepkať niekoľko slov. Povedal svoje žene: Nikdy som si nemyslel, že ma máš tak rada. Vtedy mu manželka odpovedala s láskyplným úsmevom: Ty naozaj nič nerozumieš! 
Kto dnes počúva posolstvo o Kristovom zmŕtvychvstaní a nevníma zároveň i lásku Ježišovej obety za nás, naozaj nič nerozumie. Napriek tomu, Ježiš každého z nás obdarúva svojou milosťou, aby nám pomohol vyliečiť našu nechápavosť. Ježiša hlúpo pokúšali: „Zostúp z kríža“, lebo neporozumeli, že Ježiš chcel ukázať oveľa viac zo svojej Božskej sily. My, ohraničení ľudia, často maloverní, ťažko rozumieme, že Ježiš keď od nás žiada nejakú obetu, teda niečo nám „berie“, robí tak preto, lebo nám chce dať viac. 
Svet nám stále, aj cez priateľov a rodinných príslušníkov nahovára, čomu všeličomu my veriaci nerozumieme. Niektorých i presvedčia. Na Veľkú noc sa ukazuje, kto porozumel. On, popravený hrozným spôsobom, ešte i prebodnutý „ranou istoty“, s kopijou vo svojom boku a riadne pochovaný – vstal z mŕtvych! 

Už tento týždeň – v sobotu 7. apríla – pozývam všetkých mladých na diecézne stretnutie do horehronskej Heľpy. Príďte, budeme sa spoločne modliť podľa stanoveného úmyslu na deväť mesiacov v tomto roku, aby aj skrze vás – milí mladí priatelia, sa obnovil náboženský život v našej diecéze. Na tento úmysel sa budeme zvlášť modliť i Deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému vo všetkých farnostiach diecézy od 7. mája. V tomto čase ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi za dar, ktorý dáva Slovensku a celej Cirkvi tým, že schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, mladej dievčiny z nášho Slovenska, ktorá podobne ako sv. Mária Goretti radšej volila smrť ako hriech. Dostávame v nej všetci, ale osobitne naša mládež veľký vzor, orodovníčku, pomocníčku na ceste životom prežívaným v čistote. Prosme za našu mládež počas celého mesiaca máj pri loretánskych litániách a v júni v litániách k Božskému Srdcu Ježišovmu, aby dokázala chápať všetky pravé hodnoty života; aby sa mladí ľudia odhodlali žiť čisto, aj keď ich to bude stáť možno „mučeníctvo“ posmechu okolia, ale zároveň aj nevysloveného obdivu, že to dokážu. Verte, u zmŕtvychvstalého Krista si silou spoločnej modlitby môžeme vyprosiť i znovu oživenie života viery nás všetkých. Kto nerozumie, čo ponúka takéto stretnutie plné mladosti a vitality, nech príde, a verím, že porozumie sile viery, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus. 

Ešte sme stále nepochopili? Možno to ani nepôjde celkom odrazu. Ale začnime, alebo pokračujme v odporúčaných pobožnostiach prvých piatkov a prvých sobôt a budeme stále viac rozumieť. Kráčajme po „Máriinej ceste“ v rámci prípravy na Prešov-18, aj v rámci farských a dekanátnych stretnutí mládeže, a porozumieme ešte viac. Investujme stále viac do svojej viery, stojí to za to. Dobre využívajme to, čo nám Ježiš získal svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. 
Milí bratia a sestry, milí mladí priatelia! 

Ježiš, ktorý sa z nesmiernej lásky k nám obetoval na kríži a slávne vstal z mŕtvych, nech vnesie do našich sŕdc stále viac pochopenia tohto veľkého daru. Lebo Ten, pod ktorého krížom stojíme, ateraz pri Jeho prázdnom hrobe, a ktorého slávne zmŕtvychvstanie dnes svierou a radosťou oslavujeme, je opravdivý Boží Syn. 

Všetkým vám želám požehnané veľkonočné sviatky, teším sa na stretnutie s mládežou v Heľpe, a s vami všetkými aj pri iných príležitostiach. S radosťou vám udeľujem svoje arcipastierske požehnanie: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

Mons. Stanislav Stolárik rožňavský biskup

 

zdroj: burv.sk


 

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na sviatok Svätej rodiny

Drahí bratia a sestry,

v túto poslednú nedeľu roka slávime sviatok Svätej rodiny z Nazareta. S vďakou myslím na všetky rodiny našej diecézy a zo srdca vám ešte raz želám, aby pokoj a láska, ktorú nám Ježiš daroval svojím príchodom medzi nás počas vianočných sviatkov, naplnila vaše srdcia i vaše príbytky.

Boh sa chcel narodiť a vyrastať v rodine. pokračovanie


 

Výzva na záchranu
kaplnky svätého Jána Nepomuckého.

Ak Vám  záleží na dedičstve predkov, zapojte sa do záchrany historickej a kultúrnej pamiatky
KAPLNKY SVÄTÉHO JÁNA NEPOMUCKÉHO.
Kaplnka  bola postavená  pravdepodobne  v roku  1796. Stojí pri moste  hlavnej  cesty  asi 40cm  od obrubníka, čiže  nie  je tam miesto  ani pre chodník.  Je utopená  pod úrovňou  cesty 80 cm – 100 cm. Dažďová voda ju vytápa a tým aj poškodzuje. Kaplnka  v minulosti  bola postavená  s úrovňou cesty,  o čom svedčia  aj dobové fotografie. Pri úpravách cesty počas totality sa záchrane  cirkevných pamiatok  nevenovala  pozornosť a aj to prispelo k vyvýšeniu  cesty a jej ohrozeniu.
Dnes sa kaplnka rozpadáva a volá o záchranu ! Dokážme, že nám záleží na našom kultúrnom a historickom dedičstve a podporme jej záchranu aj  finančne.
Prispieť môžete na účet, ktorý je špeciálne vytvorený len pre zbierku na záchranu našej kaplnky sv. Jána Nepomuckého: SK38 0200 0000 0029 2033 8396.
Ďakujeme Vám za pochopenie nášho konania a prosíme o morálnu a finančnú podporu.

Rímskokatolícka farnosť Pohronská Polhora.
Hlavná 67
Pohronská Polhora

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.


 

Veriaci z farností Breznička, Michalová a Pohronská Polhora putovali do Mariazellu

 

Mariazell, mestečko v srdci Rakúska, patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Európe. Od raného stredoveku sem prúdili pútnici nielen z Rakúska, ale aj z Čiech, Moravy, Nemecka, Švajčiarska, Uhorska, Chorvátska, Poľska a ďalších krajín, aby prosili o pomoc Matku Božiu. S týmto úmyslom v sobotu 9. júla 2016 veriaci  z farnosti Breznička, Michalová  a Pohronská Polhora so svojimi duchovnými pastiermi spoločne putovali do Mariazellu. Ich cieľom bola milostivá soška Božej Matky, ktorá sa od vekov volá  “Magna Mater Austriae”, “Mater Gentium Slavorum” a “Mater Hungarorum”. Prešli svätou bránou, slávili sv. omšu pri striebornom milostivom oltári, diele rakúskeho umelca Emanuela Fischera von Erlach, syna známejšieho Johanna Bernharda, najslávnejšieho rakúskeho barokového architekta. V barokovej nádhere a lesku stojí cieľ cesty pútnikov – Magna Mater Austriae (Veľká Matka Rakúska), ani nie meter vysoká ranogotická soška Márie s Ježiškom. Po celý rok je oblečená do drahých vyšívaných šiat; len dvakrát do roka (21. decembra a 8. septembra) ju možno vidieť bez nich.

Pútnici vždy verili, že pútnické miesta sú miestami omilostenými, na ktorých sa možno hmatateľne stretnúť s Bohom a jeho milosťou. Sú priesečníkmi, v ktorých sa cesty Božie stretávajú s našimi cestami. To sme pocítili aj na tomto milostivom mieste.

Veriaci z farnosti Breznička sa ešte zastavili v benediktínskom opátstve Melk a v Heiligenkreuz navštívili cisterciánsky kláštor, ktorý uchováva vzácnu relikviu sv. Kríža.

Informoval: ThLic. Štefan Kosturko, farár v Brezničke

 

zdroj a fotogaléria : http://www.burv.sk


 

“Trojnásobná pomoc Panny Márie v Roku milosrdenstva” – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Gaboltove 17. júla 2016

“Trojnásobná pomoc Panny Márie v Roku milosrdenstva” – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Gaboltove 17. júla 2016

Publikované www.burv.sk,  18. júla,  2016 | od Stanislav Kocúr

Prežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária ladia spolu.

Svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericoricordia – Bohatý na milosrdenstvooznačil milosrdenstvo za najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa. Spomedzi pozemských ľudí toto milosrdenstvo nezakúsil nikto tak radikálne a intenzívne ako najsvätejšia Panna Mária, o ktorej „Ježiš povedal učeníkovi (i nám): Hľa tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27). Od tejto chvíle celé dejiny katolíckej Cirkvi sú naplnené mariánskou úctou v jej rozmanitých podobách.

Povzbudení sv. Jánom Pavlom II. i pápežom Františkom, upierame pohľad na Máriu a  k  nej sa vinieme. V Roku milosrdenstva máme na to najmenej trojnásobný dôvod: 27. júna (2016) sme ukončili Rok Matky ustavičnej pomoci. V Roku milosrdenstva sa v plnej dôvere utiekame k Matke milosrdenstva, aby sme sa prehlbovaným uctievaním Márie už pripravili na ďalšiu významnú mariánsku udalosť: na 100 rokov od zjavenia vo Fatime. Tieto tri mariánske podoby nám môžu ešte hlbšie prežiť Rok milosrdenstva.

celý článok je zverejnený : www.burv.sk


 


Úvodná stránka