Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne pamiatky

Starý polhorský cintorín.

 

Liatinový kríž ( foto : Mgr. Zuzana Giertlová )

Starý cintorín zriadili v roku 1794 v poradí ako druhý cintorín v obci. O jeho polohe  hovorí zápis v Historii domus katolíckej farnosti: „Nový cintorín, ktorý je zase pri ceste z Polhory smerom do Michalovej, je od kostola vzdialený 400 chôdzových krokov.“ V súčasnosti sa nachádza priamo v intraviláne obce, v blízkosti štátnej cesty. Pochovávanie v ňom bolo úplne zastavené v roku 1950, dodnes si zachoval svoj pôvodný vzhľad, aj výzdobu náhrobníkov.  Starý cintorín je nielen jediným  zachovaným celkom liatinových krížov na Horehroní,  ale aj  jedným z mála cintorínov tohto druhu na Slovensku.  Právom sa preto považuje  za výnimočnú,  reprezentatívnu pamiatku duchovnej a materiálnej kultúry obyvateľstva horného Pohronia. V decembri roku 1999 bol starý polhorský cintorín zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.  

Za pozornosť stojí  aj samotný vzhľad niektorých hrobov upravených do podoby rovov, bez kamenných obmuroviek a s bočnými stenami spevnenými len trávou a sezónnou výzdobou na vrchnej časti, ale aj atypický tvar v podobe písmena „S“  alebo „U“.

Náhrobníky a kríže umiestnené na hroboch sú zhotovené z viacerých materiálov (drevené, kamenné , železné). Najpočetnejšie (približne 70% ),  sú zastúpené náhrobníky vytvorené z liatiny – predovšetkým kríže, vzhľadom na prevládajúce rímsko-katolícke vierovyznanie obyvateľstva. Najstarší zachovaný kríž pochádza z roku 1851. Tak ako aj ostatné , zhotovili ho v Hroneckej zlievarni, v centre bývalého železohutníckeho komplexu. V 50. rokov 20. storočia bolo odlievanie krížov prerušené.

Liatinové kríže sú unikátne svojou výzdobou. Tie najstaršie sú jednoduché, s hladkými ramenami a výzdobou len na vrcholoch ramien. Ich zvláštnosťou je text, odlievaný a umiestnený priamo na ploche ramien. Postupom času sa ornamentika rozšírila na celú plochu kríža. V spektre rôznorodosti sa rozvinula od jednoduchých reliéfnych rastlinných motívov, do prerezávaných ornamentov s gotickými prvkami, až po  rastlinné motívy s využitím prvkov akantu, ľalie, rozviliny, trojlistu, alebo viniča, vinúcich sa až na vrcholy ramien. Na vrcholoch ramien a v päte krížov sa objavujú tváre anjelov postavy svätcov. V krížení ramien, v ktorom sa zvyčajne nachádzala plastika Krista, zvykne byť umiestnená svätožiara s rôznou úpravou a rozmerom lúčov v tvare prútov, kopijí, viniča alebo štylizovaných rastlín. Súčasťou liatinových krížov sú liatinové tabuľky so základnými životopisnými údajmi v  tvare elipsy, kruhu, obdĺžnika, srdca s výraznou výzdobou po obvode.

Zaujímavú skupinu tvoria detské náhrobníky. Na cintoríne bola na pochovávanie detí vyčlenená plocha v blízkosti hlavného kríža, neskôr boli deti pochovávané pri ostatných rodinných príslušníkoch. Z diaľky sú hroby rozoznateľné jednotným symbolom – anjelom. Na vrcholoch kamenných krížov sa nachádza v podobe  plastiky, na liatinových náhrobníkoch dominuje reliéf postavy anjela – dieťaťa alebo dieťaťa – Krista. Kríž u týchto náhrobníkov ustupuje do úzadia, postava sa oň opiera alebo ho drží v ruke.

Pôvod krížov  v starom cintoríne  Pohronskej Polhory zaraďuje túto pamiatku do pomyselnej trasy  „železnej cesty“ vinúcej sa horným Pohroním, ktorá spája historické pamiatky, objekty, či významné miesta a odkazuje na dlhoročnú železohutnícku tradíciu regiónu.

 

Text spracovala : Mgr. Ivica Krištofová / Horehronské múzeum Brezno


 

Ozubnicová železnica Pohronská Polhora - Zbojská - Tisovec.

Foto: Marek Jargan  / Ozubnicová železnicaŽelezničná trať medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom je technickým unikátom. Najvyššie prevýšenie v oblasti sedla Zbojská museli vlaky prekonávať pomocou ozubnice.

Železničná trať medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom jestvuje už od roku 1896. Hlavným motívom jej výstavby bolo uľahčenie spojenia medzi železiarňami v Tisovci, Podbrezovej a Hronci.

Železničná trať prekonáva horský terén s pomerne veľkým prevýšením. Technicky najnáročnejší úsek v okolí sedla Zbojská dosahuje miestami stúpanie 50,2 promile. Súčasťou trate, ktorá je zaujímavým technickým dielom, sú aj dva impozantné viadukty:Čertov viadukt a viadukt Pod Dielom a viacero ďalších umelých stavieb, najmä kratších mostov a oporných múrov.

Prvý ozubnicový parný vlak po obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky vyšiel na trať pre turistov dňa 4. októbra 2014 po viac ako 50 rokoch. Dnes sa táto trať s rozchodom 1 435 mm stáva vďaka parnej prevádzkeeurópskym unikátom.  ( zdroj slovakia.travel/zeleznicna-trat-pohronska-polhora-tisovec )

 

02.01.2008  ozubnicová trať Pohronská Polhora  číslom rozhodnutia MK SR-118/2008-51/32 bola
 vyhlásená za kultúrnu pamiatku.  ( zdroj : https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=11011 )

 

Občianske združenie Zubačka v Tisovci  prispelo a stále prispieva k záchrane tejto unikátnej pamiatky.

Viac informácii nájdete na stránkach : 

http://www.zubacka.sk

http://www.vlaky.net  

http://www.mdc.sk/stranka/ozubnicova-zeleznica-tisovec-pohronska-polhora/


 

Kostol svätého Michala archanjela v Pohronskej Polhore

Kostol sv.Michala  (foto : Mgr.art Juraj Mucha )Prípravné práce na stavbu kostola začali v roku 1799 a základný kameň terajšieho kostola bol položený v roku 1802 a v tomto roku sa postavili múry kostola do výšky okien. Stavba kostola bola dokončená až v roku 1808, no kostol nemal vežu, tá bola dokončená až v roku 1835. Vo veži kostola boli osadené dva menšie zvony, ktoré však veľmi zaťažili vežu a hrozilo jej a poškodenie kostola. Kvôli tomu v roku 1843 postavili zvonicu, ktorá stála pri kostole. Do nej  presunuli dva zvony z veže a ešte bol pridaný ďalší, neskoršie pribudol tretí zvon. Kostol Polhorci zasvätili svätému Michalovi archanjelovi, ktorý je ochrancom v boji proti diablovi.Kostol má znaky empírového slohu. Jeho vnútorná dĺžka je 23 metrov, šírka 10 metrov a výška kostola 8,5 metra. Svätyňa je štvorcová a ukončená polkruhovým oblúkom. Veža je vstavaná do kostola a jej vnútorná časť stojí na pilieroch, ktoré sú kombinované s organovým chórom. Hlavný oltár je novogotický s reliéfom obrazu sv. Michala, ktorý v boji poráža draka. Po boku tohto archanjela stoja sv. Peter a sv. Pavol. Bočné oltáre sú zasvätené Lurdskej Panne Márii a Svätej rodine.


 

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená pravdepodobne v roku 1797.

Historická fotografia kaplnky (archív obce)Kaplnka sv.Jána Nepomuckého (foto: Mgr.art. Dušan Veverka)


 

Pomník padlým v SNP

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendárÚvodná stránka