Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Miestne oznamy

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie o počte obyvateľov obce Pohronská Polhora a Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Vlogo kmunálne voľby 2018.jpgoľby do orgánov samosprávy obcí  -  
Oznámenie o počte obyvateľov obce Pohronská Polhora a Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018


 
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici apeluje na vodičov motorových vozidielVytlačiť
 

 policia.jpgKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici apeluje na vodičov motorových  vozidiel


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaVytlačiť
 

komunalne volby.jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.

 

Informácie pre voliča.

 

Viac informácií: www.minv.sk/?volby-oso2018

Zdroj : www.minv.sk

 


 
 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“Vytlačiť
 

publicita.jpg

Obec Pohronská Polhora realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Obecného úradu v Pohronskej Polhore.

 

Názov projektu

Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore

Hlavný cieľ projektu

Realizácia opatrení s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Pohronskej Polhore

Kontrahovaná výška NFP

190 810,26 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
 

Trasa kanalizácie v našej obci.Vytlačiť
 

Kanalizácia Pohronská Polhora – web.jpg


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informujeVytlačiť
 


policia.jpgOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informuje, že v záujme skvalitnenia vybavovania podaní štátnej správy, obecnej samosprávy, fyzických a právnických osôb na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne bude zriadenie stránkových hodín určených na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách v období od 15. 03. 2018.

 

Stránkové hodiny pre konzultácie s dopravným inžinierom:

 

Pondelok

13.00 – 15.00 hod.

Streda

13.00 – 15.00 hod.

 

plk. Mgr. Kamil Kmeť                                                                                                                             riaditeľ


 
 

Informácie pre verejnosť z oblasti civilnej ochranyVytlačiť
 

logo co.pngVerejnosť má možnosť vyjadriť sa k zverejneným informáciám v dokumente do 30 dní po zverejnení na Obecnom úrade Pohronská Polhora. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva obce Pohronská Polhora.


 
 

KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ Vytlačiť
 

informácia o projekte.jpg


 
 

Všeobecné oznamy

Festival Viva PolhoricaVytlačiť
 

logo polhorica.jpg

Vážení spoluobčania,  naše organistky v spolupráci s Obecným úradom v Pohronskej Polhore,  vás všetkých srdečne pozývajú na novovytvorený festival Viva Polhorica.

 

Na koncertoch sa predstavia naši polhorskí umelci, vaše vnúčatá, naša Mládež PPM a ľudia, ktorých dobre poznáte. Cieľom festivalu je ukázať Polhore, aký hodnotný klenot v týchto mladých umelcoch má.

Po úspešnom prvom koncerte (ktorý sa konal 12.08.2018) Vás všetkých srdečne pozývame na druhý koncert nového umeleckého festivalu Viva Polhorica, ktorý sa bude konať túto nedeľu (19. 8. 2018)
v kostole sv. Michala Archanjela v Pohronskej Polhore o 18- tej hodine. Na tomto koncerte sa opäť predstavia starší aj mladší domáci umelci a profesionálnym hosťom bude dirigent Štefan Sedlický
so špičkovým slovenským zborom Cantica Collegium Musicum z Martina, ktorý je čerstvým držiteľom zlatej olympijskej medaily v zborovom speve. 

Po koncerte vás všetkých srdečne pozývame na malé pohostenie a zároveň výmenu dojmov
z koncertu pred kostolom.

Vstupné je dobrovoľné.

viva polhorica.jpg


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

logo Stredoslovenská distribučná.jpgStredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom,

že v nasledovných termínoch bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. : 

 28.08.2018 07:00 - 20:00 hod.

 30.08.2018 07:00 - 20:00 hod.

 14.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 17.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality Bány 41 až Bány 63                      a novostavby až po Hraškuľa 627.


 

 31.08.2018 07:00 - 20:00 hod.

 03.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 18.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 19.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality Bány 24, Hlavná 1 až 233, Kút, Lipianka, Píla, Rohozná 1 až 53, 56, 58, 61, 484, 501, Staničná, Športová 1, 9, Varguľa 1 a ul. Železničná. 


 

 04.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 05.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 20.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

 21.09.2018 07:00 - 20:00 hod.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality Bániky 1 až 29, 409, 648,                Bány 1 až 16, 20 až 23, 25 až 39, 43, 590, 1212, Hlavná 62, Nad ihriskom 1, 5, 6, 9, 551, 559, Pod Poľanou 1 až 37, 381, 541 Športová 1 až 5, 8, 10 až 19, ul. Varguľa a Železničná 1. 


 
 

Oznamujeme občanom - nositeľom Janského plaketyVytlačiť
 

logo cerveny kriz.pngObraciame sa s prosbou na občanov, viacnásobných darcov krvi, ktorí tuto vzácnu tekutinu darovali aj v minulosti a sú nositeľmi Janského plakety, a neboli obcou Pohronská Polhora ocenení na tohtoročnej výročnej členskej schôdzi Slovenského červeného kríža, aby to oznámili na obecnom úrade do 20. augusta 2018. Chceli by sme sa aj im poďakovať dňa 29. augusta 2018 na spoločnom stretnutí všetkých záchranných zložiek v obci.


 
 

NsP Brezno oznamuje prerušenie dodávky el. energieVytlačiť
 

nspbrezno.jpgNsP Brezno,n.o.  informuje občanov :

"Z dôvodu rekonštrukcie distribučnej siete SSE-D, a.s. bude dňa

22. augusta 2018 v čase od 08:00 do 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie do celej nemocnice!

Celý areál NsP Brezno, n.o., Banisko 273/1, Brezno bude v tomto čase 
napájaný el. energiou len z náhradného zdroja, avšak napájané budú len 
tie najdôležitejšie odberné miesta nemocnice!

V tomto čase budú odpojené aj všetky informačné systémy.

Vzhľadom na uvedené poliklinická časť nemocnice bude mimo prevádzky a 
ambulantní lekári ordinovať nebudú."
Ďakujeme za porozumenie.


Mária Pančíková
ÚKRaHM
NsP Brezno,n.o.


 
 

Stretnutie dobrovoľníkov, bezpríspevkových darcov krvi, členov DHZ Pohronská Polhora a členov MS SČK Pohronská PolhoraVytlačiť
 

29_august_2018.jpg


 
 

Našli sa okuliare Vytlačiť
 

okuliare.jpgNad ihriskom boli nájdené okuliare, kto ich stratil môže si ich prevziať na obecnom úrade. 


 
 

Informácia pre predajcov na príležitostný trh počas Michalských hodov (29.09.2018).Vytlačiť
 

slovensky_rok_jarmok.jpgInformácia pre predajcov:

Obec Pohronská Polhora dňa 29.09.2018 organizuje príležitostný trh počas Michalských hodov v Pohroskej Polhore.

Predajcovia, ktorí majú záujem zúčastníť sa trhu vyplnia prihlášky na predaj spolu s prílohami a zašľú na adresu obce.

Prihlášku a jej prílohy je potrebné doručiť  na adresu: Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora, alebo elektronicky na adresu: referent@ppolhora.sk

TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA PRIHLÁŠOK JE 26.09.2018.

 


 
 

OBECNÁ KNIŽNICA V MICHALOVEJ OZNAMUJE ČITATEĽOMVytlačiť
 

LOGO Obecná knižnica Michalová.jpgObecná knižnica v Michalovej oznamuje čitateľom, že v termíne od 16.08.2018
do 10.09.2018
bude prevádzka knižnice zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. 


 
 

Zmena termínu zberu TKOVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu býva od 01.06.2018 každý párny týždeň vo štvrtok. Najbližší termín zberu  komunálneho odpadu bude 28.06.2018.


 
 

Pohrebné podporné združenie Betliar, pobočka Pohronská PolhoraVytlačiť
 

ppz.jpgPohrebné podporné združenie Betliar, pobočka Pohronská Polhora oznamuje svojim členom, ktorí nemajú uhradené členské príspevky, aby ich uhradili do konca júna. Od 1.júla budú pripočítavané 10% penále.

Anna Peniaková


 
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, Vytlačiť
 

logo zelenica.jpgŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že

v dňoch 04.-06. júna 2018

(pondelok, utorok, streda)

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 04.-05. júna 2018 v čase od 07.10 h do 20.00 h

a dňa 06. júna 2018 v čase od 07:10h do 17:00 h

medzi železničnými stanicami

BREZNO – POHRONSKÁ POLHORA a späť

 

 

V dôsledku výlukových prác budú  osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou v úseku Brezno – Pohronská Polhora nasledovne:

 

Vlak

22.3.2018

Os 6752 (Tisovec  08:15 – Brezno  09:18)

vlak-BUS

Os 6753 (Brezno  10:46 – Tisovec  11:51)

BUS-vlak

Os 6757 (Brezno  14:54 – Tisovec  16:01)

BUS-vlak

Os 6754 (Tisovec  16:09 – Brezno 17:12)

vlak-BUS

 

NAD bude zastavovať :

 

BREZNO

pred budovou železničnej stanice

BREZNO MESTO

pred budovou železničnej stanice

BREZNO ROHOZNÁ

pred budovou železničnej zastávky

MICHALOVÁ ZASTÁVKA

zastávka SAD„Michalová ,Kubická”

MICHALOVÁ

zastávka SAD„Michalová ,zdrav. Stredisko”

POHRONSKÁ POLHORA

pred budovou železničnej stanice

 

Upozornenie pre cestujúcich:

- Železničná zastávka Brezno-Halny  nie  je počas výluky obsluhovaná NAD

 

 

 

Mgr. Dagmar Šindelářová Majerská

vedúca zmeny Centra predaja Zvolen

pracovisko Banská Bystrica


 
 

Mladí záchranári z Pohronskej Polhory mieria do SencaVytlačiť
 

Dňa 3. mája 2018 sa dve družstvá z našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladí záchranári civilnej ochrany. Naši deviataci Radka Ridzoňová, Alžbetka Zajaková, René Viliam Lupták a Mário Potančok na trati dlhej vyše kilometra zdolali všetky stanovišťa, kde preukázali bojovnosť, zručnosť, vedomosť, svoje dlhoročné skúsenosti. Na umiestnenie im chýbali 2 body, ktoré im zobrala jedna nesprávna odpoveď v teste alebo jeden nezostrelený terč... Druhým tímom boli ôsmaci Lívia Pančíková, Jakub Podmanický, Dominik Krupa a šiestačka Nikolka Trnavská, ktorí obstáli v skúškach a so stratou 9 bodov na prvé miesto si doniesli bronzové medaily. Postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Osrblí 23. mája. Keďže mladší žiaci boli na súťaži prvýkrát, povedala by som „šťastie začiatočníka“, ale v krajskom kole v konkurencii tých najlepších tímov zo všetkých banskobystrických okresov zabojovali a opäť skončili na krásnom treťom mieste. Svojou snahou a vytrvalosťou stále napredovať a učiť sa si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska. Odchádzame 6. júna na Senecké jazerá ukázať čo v nás je a zároveň si aktívne oddýchnuť, nadviazať nové priateľstvá... Držte nám palce, prosím...

Anka Belková

 

IMG_20180503_093148.jpgIMG_20180503_132950.jpgIMG_20180523_110736.jpgIMG_20180523_113100.jpgIMG_20180523_143556.jpgIMG_20180524_073848.jpg


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine, poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti. Jedná sa hlavne o kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, spoločenských podujatí, ale aj obchodných centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva.

Odporúčame Vám, aby ste si svoje osobné veci, hlavne doklady a peňaženky chránili. Nenechávajte si ich na kúpaliskách v taškách bez dozoru, resp. na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť - napr. v zadnom vrecku nohavíc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške uloženej v nákupnom vozíku, alebo na viditeľnom mieste vo svojich automobiloch.

Pri nakladaní tovaru do batožinového priestoru auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie je nosiť kabelku, či tašku uzatvorenú pri sebe na pleci a pridržiavali ju rukou.

Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje prístup k dokladom a financiám. Práca vreckárov spočíva v tom, že pracujú ticho, rýchlo, príp. v skupinkách a bez toho, aby ste cítili, že Vám niečo mizne.

Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.

Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba pekné spomienky, myslite okrem bezpečnosti na cestách aj na bezpečnosť Vašich úspor, dokladov a majetku.


 
 

Zber smeti sa prekladá na štvrtokVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že smeti budú zbierať vo štvrtok 31.05.2018 - NIE V PIATOK.


 
 

SPP bude odpisovať stav plynomerovVytlačiť
 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  oznamuje svojim zákazníkom, že v dňoch od 28.05.2018 do 30.05.2018 budú v našej obci odpisovať stvav plynomerov. Zároveň žiadajú zákazníkom, aby pracovníkom umožnili prístup k plynomerom.


 
 

Zverejnenie vyzvyVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva.

vyzva OU.jpg


 
 

Zber papiera a elektrospotrebičov v Spojenej škole v Pohronskej Polhore.Vytlačiť
 

Od 2. mája 2018 do 4. mája 2018 (streda až piatok) v čase od 13:30 do 16:00 hodiny prebieha v Spojenej škole Pohronská Polhora zber papiera a elektrospotrebičov. Papier musí byť zviazaný, alebo zabalený v krabici. Kartóny sa nezbierajú. 


 
 

Odpisovanie stavu vodomerovVytlačiť
 

Uvykricnik.jpgpozorňujeme Vás, že od 9.4.2018 ( od pondelka) bude pracovník obce odpisovať stav vodomerov. Prosíme občanov, ktorí sú napojení na obecný vodovod, aby zabepečili prístup k vodovodným šachtám. 


 
 

Začiatok výkopových prác kanalizácie.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania! 

Oznamujem Vám, že dňa 4.4.2018 (t.j.zajtra) ráno o 7.00 hod. začíname s výkopovými prácami na uliciach Rohozná a Kút. Upozorňujem Vás z toho dôvodu, že sa na miestnych komunikáciach týchto ulíc budú pohybovať ťažké mechanizmy. Zároveň Vás prosím o vašu ústretovosť a trpezlivosť.

Mgr.Hyacinta Tyčiaková                                                                                                                                                            starostka obce


 
 

Veľkonočný pozdrav.Vytlačiť
 

velkonocny pozdrav.jpg


 
 

Stredoslovenská energetika upozorňuje občanov.Vytlačiť
 

Stredoslovenská energetika upozorňuje občanov,že od 01.04.2018 budú pracovníci odpisovať stav elektromerov v našej obci. Zároveň vyzývajú občanov, aby pracovníkom umožnili prístup k elektromerom.


 
 

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2018/2019Vytlačiť
 

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora, oznamuje,
že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 bude prebiehať od 21. mája do 23. mája 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v priestoroch materskej školy u zástupkyne RŠ pre MŠ.


Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si možno:

  • stiahnuť z internetovej stánky školy (www.zsppolhora.edugape.org) v časti Tlačivá na stiahnutie alebo
  • vyzdvihnúť v materskej škole alebo
  • podávať elektronicky, ako formulár.

 

Na zápise rodič predloží žiadosť o prijatie dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára a dorast, ktorého súčasťou je aj povinný údaj o očkovaní.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), a to:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Monika Vlčková


 
 

Vypaľovanie jarných porastov je ZAKÁZANÉ !!!Vytlačiť
 

2018 - vypalovanie -plagát.jpg


 
 

Zápis do 1. ročníkaVytlačiť
 

Spojená škola Pohronská Polhora pozýva rodičov a predškolákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny v budove 1. stupňa. Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, vyplnenú prihlášku (alebo dopredu vyplniť elektronicky na webovej stránke školy) a poplatok 10,-€ na zošity s predtlačou. 

 

-- 

Mgr. M. Nepšinská, zást. RŠ

Spojená škola

Hlavná 1

976 56 Pohronská Polhora

tel.:0903 282 399

e-mail: sspolhora@gmail.com

www.zsppolhora.edupage.org

 

Zápis 2018.jpg


 
 

Oznámenia vedenia NsP Brezno,Vytlačiť
 

POZOR-vykricnik.jpgZ dôvodu závažnej poruchy na elektrickom rozvádzači zásobujúcom elektrickou energiou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celej nemocnici NsP Brezno,

OBMEDZENÉ a to v dňoch 15. a 16. marca 2018.

 

Ing. Pavel Porubský

OKR OÚ Brezno


 
 

RUŠÍ sa zákaz návštev na všetkých oddeleniach v Nemocnici s Poliklinikou Brezno, n.o Vytlačiť
 

POZOR-vykricnik.jpg

Návštevy sú od dnes 23.2.2018  na všetkých oddeleniach v Nemocnici s Poliklinikou Brezno, n.o  povolené.

 

zdroj. http://www.nspbr.sk/


 
 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Miestny spolok v Pohronskej PolhoreVytlačiť
 

logo cerveny kriz.pngSLOVENSKÝ ČERVENÝ  KRÍŽ -  Miestny spolok v Pohronskej Polhore, Vás srdečne pozýva na výročné zhromaždenie členov, bezpríspevkových darcov krvi a priaznivcov, ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2018 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pohronskej Polhore. 


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyzýva chodcov.Vytlačiť
 

policia.jpg

•    PRECHÁDZAJTE CEZ CESTU PODĽA MOŽNOSTÍ LEN CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV, RESP. NA MIESTACH NA TO URČENÝCH, 

•    NESPOLIEHAJTE SA NA TO, ŽE TEN DRUHÝ DODRŽÍ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY –  BERTE DO ÚVAHY CHYBY DRUHÝCH,

•    CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV NEBEŽTE,

•    NIKDY NEPRECHÁDZAJTE CEZ CESTU TESNE PRED STOJACIM AUTOBUSOM, ALEBO NÁKLADNÝM AUTOM,

•    MAJTE NA SEBE VIDITEĽNE UMIESTNENÉ REFLEXNÉ PRVKY, ALEBO OBLEČENÝ REFLEXNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV,

•    TAM KDE NIE JE CHODNÍK, CHOĎTE PO ĽAVEJ KRAJNICI, RESP. ČO NAJBLIŽŠIE PRI ĽAVOM OKRAJI VOZOVKY,

•    VYHÝBAJTE SA RIZIKOVÝM NEBEZPEČNÝM ÚSEKOM CIEST,

•    NEPRIELIEZAJTE ZÁBRADLIE A TÝM NEVSTUPUJE NA VOZOVKU,

•    DOSTATOČNE SA PRESVEDČTE, ŽE MÔŽETE BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY.

•    UVEDOMUJE SI, ŽE CHODEC JE TEN NAJZRANITEĽNEJŠÍ!

•    NERISKUJE  -  OPLATÍ SA RADŠEJ POČKAŤ, KÝM BUDETE MÔCŤ BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY!!!

      

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne 
ďakuje a praje všetkým účastníkom cestnej premávky bezpečný návrat domov.


 


 
 

Našli sa okuliare Vytlačiť
 

IMG_4360.JPGNa ulici Rohozná boli nájdené okuliare, kto ich stratil môže si ich prevziať na obecnom úrade.

 

IMG_4363.JPG


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

cpp.pngVážení spoluobčania, potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie ?

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

Čo konzultačné stredisko CPP ponúka

právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených za poplatok

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý piatok v čase  od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Mestský úrad Brezno – zasadačka č. 2

Nám. gen. M. R. Štefánika 2

977 01  Brezno

 

Kontakt

Tel.: 0905 477 405

        0918 644 615 – CPP

Email: martin.ivanic@centrumpravnejpomoci.sk

http: www.centrumpravnejpomoci.sk

Tel: 048/6306 240

Email: janka.lemberkova@brezno.sk

 

Na konzultácie je potrebné objednať sa vopred na uvedených kontaktoch

 

                                                                         Mgr. Martin Juhaniak,v.r. prednosta mestského úradu


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

 policia.jpg     Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.

      Žiadame občanov, aby správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný prechod, a ak prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.

        Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov. Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke.

      Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.


 
 

Ambulancia všeobecného lekára oznamujeVytlačiť
 

lekar logo.jpgOznamujeme Vám, že  od 02.10.2017 ambulancia všeobecného lekára ordinuje denne v čase:

PONDELOK:  7:00 - 12.30    13:00 - 14:00 prevencia

UTOROK:       7:00 - 12.30    13:00 - 14:00 prevencia

STREDA:        7:00 - 12.30    13:00 - 14:00 prevencia

ŠTVRTOK:      7:00 - 12.30    13:00 - 14:00 prevencia

PIATOK:          7:00 - 12.30    13:00 - 14:00 prevencia

 

 


 
 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN LEKÁRNE.Vytlačiť
 

logo lekáreň.jpgUpozorňujeme Vám, že Lekáreň pri nemocnici -pobočka Pohornskej Polhore má otvorené aj v stredu !

 

Otváracie hodiny:

PONDELOK:  7:30 - 13.30

UTOROK:       7:30 - 13.30

STREDA:        7:30 - 13.30

ŠTVRTOK:      7:30 - 13.30

PIATOK:          7:30 - 13.30


 
 

Poďakovanie Nadácii SPP.Vytlačiť
 

Obec Pohronská Polhora spolu s rodičmi a deťmi - ďakuje Nadácii SPP

za finančný príspevok na vybudovanie ihriskapre deti v centre obce ( v miestnom parku ),

ktorý Nadácia SPP poskytla vo výške 1500EUR. 

preliezka 3.jpg


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

policia_logo.jpg      Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine, poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti. Jedná sa hlavne o kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, spoločenských podujatí, ale aj obchodných centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva.

Odporúčame Vám, aby ste si svoje osobné veci, hlavne doklady a peňaženky chránili. Nenechávajte si ich na kúpaliskách v taškách bez dozoru, resp. na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť napr. v zadnom vrecku nohavíc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške uloženej v nákupnom vozíku, alebo na viditeľnom mieste vo svojich automobiloch.

Pri nakladaní tovaru do batožinového priestoru auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie je nosiť kabelku, či tašku uzatvorenú pri sebe na pleci a pridržiavali ich rukou.

Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje prístup k dokladom a financiám. Práca vreckárov spočíva v tom, že pracujú ticho, rýchlo, príp. v skupinkách a bez toho, aby ste cítili, že Vám niečo mizne.

Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.

Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba pekné spomienky, myslite okrem bezpečnosti na cestách aj na bezpečnosť Vašich úspor, dokladov a majetku.


 
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVAVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVA,

každého vlastníka, nájomcu a spravcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.220/2004 Z.z.

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a 

pred jej poškodením a degradáciou

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri.

        

          Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.

         Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

Ing. Jozef Auxt / vedúci odboru

 


 
 

„Usmernenie“ k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia a s tým spojený nárast požiarov. Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesiac marec a apríl je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov a spaľovaní zvyškov po jarnom upratovaní.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.

Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

 


 
 

Relácia TV Hronka o Pohronskej PolhoreVytlačiť
 


 
 

Prehľad  podujatí v okrese Brezno.Vytlačiť
 

TIK logoPrehľad  podujatí v okrese Brezno nájdete tu.


 
 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej BystriciVytlačiť
 

„Ponáhľajte sa domov radšej pomaly“

 

V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.

 

Vodiči, zamyslite sa preto:

Dodržiavate maximálnu povolenú rýchlosť?

Prispôsobujete jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky?

Nepožívate pred jazdou alebo počas jazdy alkoholické nápoje? Ani príležitostne?

Neriskujete pri predbiehaní? Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.

Používate bezpečnostné pásy?

Telefonujete za volantom? Ak áno, používate súpravu handsfree („voľné ruky“)?

Nepreceňujete niekedy svoje schopnosti?

Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?

Správate sa na ceste zodpovedne a ohľaduplne?

 

Zamyslite sa nad svojím správaním v cestnej premávke, pretože len zodpovedným prístupom a dodržiavaním dopravných predpisov môžete predísť vážnym dopravných nehodám a vrátiť sa v bezpečí domov.  

 

Nezabúdajte, Váš život a zdravie je to najcennejšie čo máte.


 
 

Polícia upozorňuje Vytlačiť
 

V súvislosti so zvýšeným počtom prípadov usmrtení chodcov a cyklistov, ktorých na našich cestách pribúda, za týmto účelom  upozorňujeme občanov : 

Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.

Žiadame občanov, aby správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný prechod, neprechádzali cez cestu na neosvetlených miestach, v zákrutách, ak prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.

Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov. Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele, napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke.

Chráňme si svoj život. Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.

 


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičovVytlačiť
 


 
 

Polícia opakovane upozorňujeme seniorov.Vytlačiť
 

Opakovane upozorňujeme seniorov, aby boli opatrní a prezieraví v prípadoch, kedy do ich príbytkov príde osoba, ktorá sa predstaví ako pracovník istej spoločnosti (napr. zdravotnej poisťovne) s výhodnou ponukou, zľavou na lieky, či zdravotnícke pomôcky alebo ponúka na predaj rôzny tovar (deky, hrnce). V rámci predchádzania tejto trestnej činnosti Policajný zbor odporúča seniorom nevpúšťať cudzie osoby a nereagovať na výhodné ponuky, zľavy a darčeky, ktoré im údajní zamestnanci rôznych inštitúcií ponúkajú priamo v ich príbytkoch. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pracovníci zdravotných poisťovní nenavštevujú osobne seniorov v ich príbytkoch za účelom uplatnenia zliav na zdravotnícke pomôcky, lieky alebo odovzdania rôznych vecí. Tento spôsob evidentne používajú páchatelia, ktorí si cielene vytipujú seniorov z dôvodu ich sociálnej izolácie; často ide o ovdovelé alebo osamelo žijúce osoby, pre ktoré je príznačné stereotypné správanie, dôverčivosť, ale i fyzická bezbrannosť.

V prípade podozrenia, že by mohlo ísť o podvodníka, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158. Políciu kontaktujte okamžite aj v tom prípade, ak ste sa už stali obeťou podvodu.

 

                                                                                                                    plk. Mgr. Kamil Kmeť                                                                                                                                riaditeľ


 
 

Dátové centrum miest a obcí (DCOM) informuje.Vytlačiť
 

Vážení občania,

Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte:

https://www.dcom.sk/obyvatel

K dispozícií je 138 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.

 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Kýčerského 5
811 05 Bratislava

www.zdruzeniedeus.sk


 
 

Zisťovanie záujmuVytlačiť
 

Vážení spoluobčania.
Obec Pohronská Polhora oznamuje občianskej verejnosti, že má zámer zrekonštruovať budovu bývalej materskej školy a pošty na ulici Hlavná. Budova by mala v budúcnosti slúžiť ako nájomný bytový dom. Z tohto dôvodu je potrebné zistiť záujem o takýto spôsob bývania. Záujemcovia nech sa informujú na Obecnom úrade v Pohronskej Polhore, kde im budú vysvetlené bližšie podmienky. Zatiaľ ide len o predbežný prieskum, aby sme zistili či sa budeme môcť uchádzať o finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na realizáciu tohto zámeru.
Mgr. Hyacinta Tyčiaková
starostka obce

 


 
 

Upozornenie polície na dodržiavanie cestného zákona.Vytlačiť
 

logo policajného zboruNa základe upozornenia polície na dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. z 3 decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

UPOZORŇUJEME A VYZÝVAME OBČANOV

aby neparkovali na chodníkoch.

Podľa § 25, písmeno q) vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odstavec 2 ktorý znie:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Takýmto parkovaním je porušovaný cestný zákon a  obmedzený pohyb chodcov hlavne mattiek s kočíkmi, ťažko zdravotne postihnutým občanom a starších občanom. Taktiež v zimnom období je obmedzovaná práca cestárov pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

UPOZORŇUJEME

vás, že polícia začína vykonávať kontroly dodržiavania tohto zákona v našej obci.

V prípade jeho porušenia môže byť účastníkovi uložená pokuta vo výške od 30,- €  - do 50,-€.


 
 


Úvodná stránka