Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

„Európsky fond regionálneho rozvoja“Vytlačiť
 

publicita.jpg

Obec Pohronská Polhora realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Obecného úradu v Pohronskej Polhore.

 

Názov projektu

Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore

Hlavný cieľ projektu

Realizácia opatrení s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Pohronskej Polhore

Kontrahovaná výška NFP

190 810,26 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
 


Úvodná stránka