Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad Pohronská Polhora vyhlasuje výberové konanie na referenta obce.Vytlačiť
 

vykricnik.jpgObecný úrad Pohronská Polhora, Hlavná 62,976 56 Pohronská Polhora

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície -  referent obce

s možným nástupom od  1.7.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:

  • prax minimálne 1 rok v samospráve, alebo štátnej správe
  • práca s počítačom, programy WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT, grafický program
  • administratívna zručnosť (vedenie evidencií, tabuliek, prehľadov, štatistík )
  • základy účtovníctva  ( pomocné účtovné práce )

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, ochota ďalej sa vzdelávať

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný životopis
  • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v   zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Mzdové podmienky:

plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone

práce vo verejnom záujme

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne na Obecný úrad v Pohronskej Polhore, alebo poštou na adresu Obecný úrad v Pohronskej Polhore, ul. Hlavná č.62,976 56 Pohronská Polhora v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie-samostatný referent obce  - neotvárať!" najneskôr do 25.6.2018

 

 

                                                                                       Mgr.  Hyacinta Tyčiaková

                                                                                 starostka obce Pohronská Polhora 


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendárÚvodná stránka