Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, UPOZORŇUJE a VYZÝVAVytlačiť
 

POZOR-vykricnik.jpgOkresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný,

UPOZORŇUJE a VYZÝVA, 

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využivaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitných vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poľkodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde. 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypraacovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 cit. zákona vyvodzované dôsledky. 


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka