Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pohronskej Polhore Vytlačiť
 

erb.jpg

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pohronskej Polhore, ktoré sa  uskutoční

v piatok  13.septembra  2019 o 17:30 hod.

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pohronskej  Polhore.

 

PROGRAM  :
    

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Obce Pohronská Polhora o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených v pôsobnosti obce Pohronská Polhora
 6. Žiadosť o odpredaj parcely CKN 179 o výmere 486m2 pre Ján Ťažký, bytom Pohronská Polhora
 7. Žiadosť o prenájom pozemku  EKN 21052 o výmere 325m2 pre Martin Stachura, bytom Pohronská Polhora
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.( 1. Materské centrum Macík, 2. Polhora – kultúrne a telovýchovné združenie )
 9. Návrh na zverejnenie zámeru prenechať majetok obce Pohronská Polhora - parcelu EKN  15997 o výmere 20664m2 do nájmu obchodnou súťažou
 10. Návrh na zverejnenie zámeru prenechať majetok obce Pohronská Polhora - parcelu EKN  16224/101 o výmere 18428m2 do nájmu obchodnou súťažou
 11. Informácie o pripravovanom podujatí  Michalské hody
 12. Interpelácie poslancov  
 13. Informácie starostu obce
 14. Diskusia

 

 

Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                                                  starosta obce


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendárÚvodná stránka