Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2018/2019Vytlačiť
 

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora, oznamuje,
že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 bude prebiehať od 21. mája do 23. mája 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v priestoroch materskej školy u zástupkyne RŠ pre MŠ.


Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si možno:

  • stiahnuť z internetovej stánky školy (www.zsppolhora.edugape.org) v časti Tlačivá na stiahnutie alebo
  • vyzdvihnúť v materskej škole alebo
  • podávať elektronicky, ako formulár.

 

Na zápise rodič predloží žiadosť o prijatie dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára a dorast, ktorého súčasťou je aj povinný údaj o očkovaní.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), a to:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Monika Vlčková


 
 


Úvodná stránka