Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce Pohronská Polhora Vytlačiť
 

erb.jpgObec Pohronská Polhora, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať majetok obce Pohronská Polhora z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo obce Pohronská Polhora uznesením č.66/2019  zo dňa 13.09.2019 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a/ v spojení s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer predať nehnuteľnosť

Pozemok:

CKN 179 o výmere 486 m2, druh pozemku záhrada, vedená na liste vlastníctva č. 457 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora.

Kupujúcemu: Ján Ťažký, Hlavná č. 153, 976 56 Pohronská Polhora

Kúpna cena: 5 Eur/m2 čo je: 2430 €

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Predávaný pozemok susedí a hraniční s pozemkami vo vlastníctve menovaného, je využívaný ako záhrada a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s užívanými pozemkami vo vlastníctve Ján Ťažký, Hlavná 153, 976 56 Pohronská Polhora.

 

 

 

Ing. Dušan Nepšinský

starosta obce


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka