Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa. Vytlačiť
 

erb.jpg

Zverejnenie zámeru

prenechať  nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu,

na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

                              

Obec Pohronská Polhora, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať majetok obce Pohronská Polhora z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu.

Obecné zastupiteľstvo obce Pohronská Polhora uznesením č.67/2019  zo dňa 13.09.2019 schválilo podľa § 9 ods. 9 písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer prenechať majetok obce Pohronská Polhora z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu.

Pozemok:

E-KN 21052 o výmere 325 m2, druh pozemku vodná plocha, nachádzajúci sa v k.ú. obce Pohronská  Polhora, ulica Hlavná, vedený na liste vlastníctva  č. 834 Obec Pohronská Polhora

Žiadateľovi:

Martin Stachura, Hlavná 209/193, 976 56 Pohronská Polhora

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Obec Pohronská Polhora vyššie identifikovaný pozemok nevyužíva na plnenie samosprávnych funkcií a tento pozemok vzhľadom k svojej polohe neslúži ani ako verejné priestranstvo. O užívanie pozemku okrem žiadateľa nikto neprejavil záujem. Predmetný pozemok susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Prenajatím predmetnej parcely súčasne obec Pohronská Polhora nebude musieť vynakladať prostriedky na zabránenie zaburineniu predmetného pozemku.

Cenu za prenájom:   0,06 Eur/m2/ročne čo je 19,50€

 

Ing. Dušan Nepšinský

starosta obce


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka